RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nakon osam godina primjene Općeg poreznog zakona, Hrvatski je sabor 5. prosinca 2008. donio novi zakon, nepromijenjena naziva. Objavljen je 18. prosinca 2008. u Nar. nov., br. 147., a na snagu je stupio 1. siječnja 2009. Odredbe iz glava VIII. I IX., kojima je uređena administrativna suradnja i razmjena informacija o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje, primjenjivat će se od dana pristupa RH EU. U ovome članku daju se glavni pravni instituti novoga Zakona.

  1. Uvod
  2. POTPUNIJE DEFINIRANJE ODREDABA ZAKONA
  3. DOPUNE I PROMJENE ZAKONSKIH ODREDABA
  4. NOVE ODREDBE ZAKONA
  5. PRAVNA STEČEVINA EU 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)