RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dogodile su se promjene u jednom dijelu statističkih istraživanja što ih provodi Hrvatska narodna banka. Promjene se ne odnose samo na izvještajni uzorak, nego na sve osobe koje imaju određene vrste promjena o kojima izvještava HNB. Riječ je o izravnim i portfeljnim ulaganjima.Uvodi se nova inačica obrasca IU-IP, obrazac IU-IPP doživio je manje promjene, a do promjena nije došlo u izgledu i sadržaju obrasca PU-UDP.

  1. Uvod
  2. Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja (obrazac IU-IP)
  3. Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja za podružnice (obrazac IU-IPP)
  4. Mjesečno izvješće o ulaganjima rezidenata u dužničke vrijednosne papire koje su izdali nerezidenti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)