RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Najnovija događanja na globalnom financijskom tržištu naglašavaju potrebu uređivanja poslovanja financijskih institucija, osobito onih koje aktivno sudjeluju na međunarodnom tržištu. Bazelski odbor za superviziju banaka još je 2003. definirao tekst standarda (Bazel II standard) kojemu je cilj uređivanje i nadzor poslovanja međunarodno aktivnih banaka, ali uz istodobno ostavljanje dovoljno slobodnog prostora menadžmentu banaka za unaprjeđenje poslovanja i neometano tržišno natjecanje.

  1. Uvod
  2. Izazovi pri razvoju modela rizičnih čimbenika
  3. Proces modeliranja kreditnog rizika
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)