RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
  • Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

    Pretplatnik
    Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)