RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o reviziji (Nar. nov., br. 146/05.) izmijenjen je i dopunjen u 2008. O tim promjenama pisano je u časopisu RRiF, br. 12/08., str. 137. – 142. Pretežni broj odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 139/08.) stupilo je na snagu 11. prosinca 2008., dok njihov neznatni broj stupa na snagu danom pristupanja RH EU. U ovom broju časopisa objavljujemo pročišćeni tekst Zakona o reviziji.U pročišćenom tekstu Zakona o reviziji podebljanim slovima otisnute su izmjene i dopune koje su objavljene u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, a uz članke pročišćenog teksta Zakona o reviziji koji stupaju na snagu danom pristupanja RH EU nalazi se posebna napomena.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)