RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. siječnja 2009. primjenjuje se novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, a u skladu s odredbama toga Zakona izmijenjen je i Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju u dijelu koji uređuje dopunsko zdravstveno osiguranje. Budući da je dopunsko zdravstveno osiguranje osobno osiguranje svakog osiguranika koji se osigura po toj osnovi, uplaćena premija se u smislu Zakona o porezu na dohodak smatra plaćom te podliježe plaćanju doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. U utvrđivanju naknade za bolovanje nema ništa novo, ali donesene su novosti u vezi s utvrđivanjem prava na naknadu koju isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. O tome pišemo u ovom članku.

  1. NOVOSTI U DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
  2. U KOJIM SLUČAJEVIMA OSIGURANIK NE SUDJELUJE U TROŠKOVIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA
  3. PROVOĐENJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U 2009.
  4. CIJENE POLICE DOPUNSKOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
  5. POREZNI POLOŽAJ PREMIJE DOPUNSKOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
  6. OSTALE NOVOSTI U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU U 2009.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)