RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2009
  • Članak:Nabava imovine na leasing
  • Stranica:97.
  • Autor/i:Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

  1. NABAVA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE NA LEASING 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)