RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2009
  • Članak:Valutna klauzula i zamjena imovine
  • Stranica:95.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

Praktikum proračunskog računovodstva

  1. NEREALIZIRANA RAZLIKA IZ VALUTNE KLAUZULE KOD PRIMLJENIH ZAJMOVA
  2. ZAMJENA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)