RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. siječnja 2009. na snazi je novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama1 kojim je proširena obveza plaćanja članarine turističkim zajednicama i na prihode odnosno primitke ostvarene od djelatnosti koje do sada nisu bile obuhvaćene tom obvezom.Obračun turističke članarine za 2008. obavlja se prema starom zakonu, koji je bio na snazi do 31. prosinca 2008., na način opisan u časopisu RRiF, br. 1/09. Za 2009. obveznici plaćanja članarine određeni su novim Zakonom, a primjena odredaba toga Zakona bit će uređena propisima koje će donijeti ministar u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona. 

  1. OBVEZNICI PLAĆANJA ČLANARINE U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA PREMA
    NOVOM ZAKONU
  2. ZAKLJUČAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)