RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu RRiF br. 12/08. obradili smo samo dio naslovljene problematike koji se odnosi na zakonsko određenje kamata, na položaj kamata s motrišta PDV-a te dio poreznog položaja kamata s motrišta poreza na dohodak, dok se u ovom članku obrađuje računovodstveni i porezni položaj kamata s motrišta poreza na dohodak i poreza na dobitak.

  1. KAMATE SA STAJALIŠTA POREZA NA DOHODAK
  2. KAMATE U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA
    SA STAJALIŠTA POREZA NA DOHODAK
  3. KAMATE S MOTRIŠTA POREZA NA DOBITAK
  4. UMJESTO ZAKLJUČKA

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)