RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pred računovođama je nekoliko bitnih datuma od kojih svaki postavlja zahtjeve za određenim izvještajima. Uz godišnje financijske izvještaje, kada je u pitanju javna objava putem FINA-e, treba priložiti i dvije odluke: odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka za poslovnu 2008. godinu. Ako se ove odluke prilože financijskim izvještajima koji se dostavljaju za statističke potrebe do 31. ožujka 2009., ispunjena je obveza koja se inače mora obaviti do 30. lipnja ili 30. rujna 2009., što znači da se već s prvim datumom mogu ispuniti sve obveze prema FINA-i. Treba li tako postupiti ili odgoditi javnu objavu te koje značenje imaju rok i izvještaji što se dostavljaju do 30. travnja 2009. u Poreznu upravu, to je samo dio problematike koja se postavlja pred upravu društva. Više o tome u nastavku članka.

 1. NOVI ZAKONSKI ZAHTJEVI
 2. TKO JE ODGOVORAN ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
 3. OGRANIČENJA U RASPODJELI DOBITKA
 4. UTVRĐIVANJE I UPORABA DOBITKA PREMA ZAKONIMA I INTERNIM AKTIMA
 5. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA D.O.O.
 6. MORA LI SE POKRITI GUBITAK I DOKAD
 7. RAČUNOVODSTVENI POSTUPCI (S ostvarenim DOBITKOM I GUBITKOM)
 8. POREZNO MOTRIŠTE ISPLATE ČISTOG DOBITKA (dividende)
 9. PREDUJMLJIVANJE DOBITKA U 2009.
 10. POKRIĆE GUBITKA POSLIJE DATUMA BILANCE
 11. ZAKLJUČAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)