RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Konsolidacija financijskih izvješća za 2008. obavlja se prema odredbama čl. 16. Zakona o računovodstvu odnosno prema odgovarajućim zahtjevima HSFI Konsolidirani financijski izvještaji za male i srednje poduzetnike, odnosno MRS-a 27 za velike poduzetnike i one čiji su vrijednosni papiri uvršteni na burzovnu kotaciju ili se spremaju za takvo uvrštavanje. Poseban problem pojavljuje se zbog dvostrukog uređenja obveznika konsolidacije, tj. Zakonom i računovodstvenim standardima, za razliku od prethodnih godina. Zbog toga što odredbe čl. 16. nisu usklađene sa zahtjevima standarda, dolazi do nesporazuma i dvojbi.U ovom se članku polazi od stajališta da odredbe Zakona o računovodstvu imaju prednost u odnosu na zahtjeve standarda pa bi trebalo primijeniti Zakon o računovodstvu. Odredbe Zakona o računovodstvu primjenjuju se jednako na sve poduzetnike, dok se zahtjevi HSFI odnosno MRS-ova vezani za obvezu konsolidacije bitno razlikuju.

 1. Obveznici konsolidacije financijskih izvješća
 2. Iznimke od obvezne konsolidacije financijskih izvješća
 3. Načela i postupci konsolidacije
 4. Računovodstvo ulaganja u ovisna društva
 5. Goodwill i višak stjecateljeva udjela (“negativni goodwill”)
 6. Postupak konsolidacije financijskih izvješća
 7. Nerealizirani dobitci i gubitci
 8. Manjinski interes
 9. Primjer konsolidacije financijskih izvješća
 10. Konsolidacija novčanih tijekova
 11. Bilješke u vezi s konsolidacijom
 12. Druge metode konsolidacije financijskih izvješća
 13. Predočavanje, revizija i javna objava konsolidiranih financijska izvješća
 14. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)