RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Poduzetnici su do 31. ožujka o.g. obvezni u FINA-u dostaviti godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike. U tu svrhu po prvi put sastavljaju bilancu i račun dobitka i gubitka po novom sadržaju prema odredbama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 38/08.). U FINA-u se dostavljaju i dodatni podatci koji se, u najvećem dijelu, odnose na pojašnjenje pojedinih stavaka iz bilance i RDG-a za potrebe statistike. O tome kako popuniti dodatne podatke i povezati ih s podatcima iz bilance i RDG-a detaljnije pišemo u ovom članku.

  1. UVOD
  2. OPĆI PODATCI O PODUZETNIKU – PODNOSITELJU GFI-a
  3. BILANCA (obrazac POD-BIL)
  4. RAČUN DOBITKA I GUBITKA (obrazac POD-RDG)
  5. DODATNI PODATCI (obrazac POD-DOP)
  6. ZAKLJUČAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)