RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 Novim Zakonom o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.), koji je u primjeni od 1. siječnja 2008., propisano je tko, kada i za koje potrebe treba sastaviti godišnje financijske izvještaje za 2008. i kada ih treba predati Financijskoj agenciji. O tome u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Zakonska osnova sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja
  3. Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe
  4. Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za potrebe javne objave
  5. Istodobna dostava dokumentacije za potrebe javne objave i statističke i druge potrebe
  6. Način dostave, oblik i format te ovjeravanje dokumentacije
  7. Provjera potpunosti i točnosti godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije
  8. Javna objava
  9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)