RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
  • Članak:Darovanje i nabava uz popust
  • Stranica:247.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

U ovom praktikumu obrađene su dvije teme: darovanje vlastitoga sitnog inventara koji više nema vrijednosti u poslovnim knjigama darovatelja i kupnja dugotrajne imovine za koju je pri nabavi dobiven popust dobavljača. Uz časopis br. 1/09. bit će objavljen prilog koji je namijenjen osobama koje imaju doticaja s proračunskim računovodstvom. On će biti objavljen početkom prosinca 2008. S obzirom na to da se taj prilog ne šalje svim pretplatnicima, molimo sve pretplatnike koje prilog zanima da se jave našem odjelu pretplate.

  1. Darovanje (donacija) vlastitoga sitnog inventara
  2. Dugotrajna imovna koja je dobivena od dobavaljača uz odobrenje na računu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)