RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dodatnim činidbama u društvenim ugovorima članovi društva s ograničenom odgovornošću mogu se obvezati na dodatne uplate novca ili unos nenovčanih činidaba u društvo. Pritom su članovi društva ovlašteni sami utvrditi vrijeme njihova ispunjenja. U slučaju neispunjenja dodatne činidbe društvenim ugovorom može se propisati da se član društva isključi iz društva. Više o tome pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Dodatne novčane uplate
  3. Dodatne nenovčane činidbe
  4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)