RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zabrana diskriminacije radnika propisana je odredbama čl. 2. i dr. Zakona o radu (Nar. nov., br. 137/04. – proč. tekst i br. 68/05. – dalje: ZR). ZR razlikuje izravnu i neizravnu diskriminaciju čiji oblici mogu biti vrlo različiti, a često i dvojbeni u smislu je li u konkretnom slučaju riječ zaista o nekom od oblika (izravne ili neizravne) diskriminacije. U većem opsegu od zabrane diskriminacije sudska praksa obiluje odlukama vezanim za prestanak ugovora o radu, što dajemo u prilogu.

  1. Uvod
  2. Zabrana diskriminacije glede zapošljavanja
  3. Ugovor o radu na određeno vrijeme – prestanak ugovora
  4. Prestanak ugovora o radu – dostava pravomoćnog rješenja o mirovini zbog nesposobnosti za rad

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)