RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Mjesec prosinac, odnosno kraj poslovne godine najčešće je razdoblje u kojem poduzetnici donose odluku o promjeni poreznog statusa, neovisno o tome je li riječ o ulasku u sustav PDV-a ili o izlasku. Neki od njih će ući u sustav PDV-a dobrovoljno jer u prethodnoj godini nisu prešli graničnu svotu ostvarenog prometa iznad 85.000,00 kn, dok se obvezan ulazak, odnosno ulazak "po sili zakona" odnosi na one poduzetnike koji su ostvarili promet iznad navedene svote. O čemu sve pritom treba voditi brigu, pišemo opširnije u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Temeljne odredbe u vezi s prijavom u registar obveznika PDV-a
  3. Temeljne odredbe u vezi s odjavom - izlaskom poduzetnika iz sustava PDV -a
  4. Porezne posljedice – postupci o kojima treba voditi računa pri ulasku/izlasku poduzetnika iz registra obveznika PDV -a
  5. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)