RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Financijski inspektorat novo je nadzorno tijelo u sastavu Ministarstva financija. Nastao je preustrojem Deviznog inspektorata u skladu sa Zakonom o financijskom inspektoratu (Nar. nov., br. 85/08.). Uz dosad postojeću nadležnost nadzora deviznog poslovanja, novo nadzorno tijelo bit će nadležno i za kontrolu platnog prometa u zemlji, odnosno kunskog poslovanja, a naročito sveobuhvatnog nadzora na području pranja novca, odnosno sprječavanja pranja novca. Osnivanjem Financijskog inspektorata uz novi Zakon o sprječavanju pranja novca, koji stupa na snagu 1. siječnja 2009., stvara se pravna, tehnička i administrativna infrastruktura za praćenje, suzbijanje i sankcioniranje pranja novca. U nastavku se obrađuju pretpostavke za djelovanje i nadležnost u nadzoru Financijskog inspektorata.

  1. Uvod
  2. Nadležnost i djelokrug rada financijskog inspektorata
  3. Ovlasti inspektora u nadzoru

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)