RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Europska unija je sui generis integracija i u tom kontekstu treba promatrati i njezin komunitarni proračun. Specifičnost proračunskih sredstava je njihova vertikalna cirkulacija prema zemljama članicama od oko 95%. Dakle, samo 5% sredstava Unija troši za administrativne troškove. Proračunska sredstva pridodaju se drugim financijskim instrumentima Unije i zemalja članica radi ostvarenja zacrtanih ciljeva Lisabonske strategije i realizacije unutrašnjeg tržišta putem smanjenja regionalnog dispariteta i poticanja održivog rasta i razvoja.

  1. Pojam i uloga proračuna eu
  2. Osnovna obilježja proračuna Europske unije
  3. Važnost komunitarnog proračuna za zemlje članice
  4. Izazovi komunitarnog proračuna i perspektive razvoja
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)