RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
  • Članak:Zakonodavstvo Europske unije
  • Stranica:144.
  • Autor/i:Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

  1. Završetak pristupnih pregovora krajem 2009.
  2. Elektronička publikacija o EU natječajima
  3. Usvojen konsolidirani tekst svih IFRS-a
  4. Memorandum o dopuštenim oblicima državne pomoći
  5. EU ukida besmislene standarde
  6. Europski uzgajivači duhana traže subvencije do 2013.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)