RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na svojoj redovitoj mjesečnoj sjednici održanoj 13. - 17. listopada 2008. IASB je raspravljao o kreditnoj krizi, godišnjem poboljšanju standarda, mjerenju fer vrijednosti, financijskim instrumentima s obilježjima glavnice, MSFI-ju za privatna poduzeća, ugovorima o osiguranju, plaćanjima dionicama i tehničkom planu. U nastavku se ukratko iznose zaključci i doprinos rješenju kreditne krize i računovodstvenim standardima za privatna poduzeća.

  1. Kreditna kriza
  2. MSFI-ji za privatna poduzeća (ranije mala i srednje velika poduzeća)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)