RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. siječnja 2009. plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja uređuje se Zakonom o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08.). To je novi Zakon u odnosu na Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/02. i 177/04.) koji se primjenjuje još do kraja 2008., a zatim se od 1. siječnja stavlja izvan snage stupanjem na snagu novog spomenutog Zakona. I dosadašnji i novi Zakon uređuju isto područje, a to je prikupljanje obveznih doprinosa po osnovi obveznih osiguranja. Osim što novi Zakon ima skraćeni naziv, on donosi i neke, no ne baš brojne, novosti o kojima pišemo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Novosti u vezi s plaćama
  3. Uvode se nove mjere za poticanje zapošljavanja
  4. Ukida se plaćanje doprinosa na zarade umirovljenika koje se smatraju drugim dohotkom te na dohodak ostvaren u okviru domaće radinosti i sporednog zanimanja
  5. Uvodi se obveza plaćanja doprinosa i osobama koje uz radni odnos obavljaju i obrtničku djelatnost, a obveznici su poreza na dobitak
  6. Uvode se doprinosi i na dohodak od imovine i imovinskih prava
  7. Ostale novosti koje donosi zakon o doprinosima
  8. Posebne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)