RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kada su početkom godine objavljeni novi financijski izvještaji, upozorili smo na promjene koje su zbog toga nastale u računskom planu. Cilj je bio definirati obuhvat onih poslovnih događaja koji odgovaraju sadržaju i nazivu pojedinih pozicija iz godišnjih financijskih izvještaja. Onoliko koliko je to tijekom godine usklađeno, toliko će biti lakše i brže izraditi financijske i porezne izvještaje. No, zbog kasnog donošenja propisa, u mnogih poduzetnika poslovne knjige otvorene su prema starom računskom planu, a tijekom godine nisu rađene usklade strukture nekih podataka prema novim zahtjevima. U ovom se članku upozorava na bitnije pozicije kod kojih su nastale promjene i kako ih pripremiti za financijsko izvješćivanje.

  1. Pristup
  2. Godišnji financijski izvještaji
  3. Reklasifikacija pojedinih pozicija bilance
  4. Obilježja računa dobitka i gubitka
  5. Bilješke
  6. Ostali izvještaji
  7. Prva primjena HSFI-ja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)