RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U poslovnoj je praksi da poduzetnici – pravne i fizičke osobe (obrtnici, samostalna zanimanja) te građani zbog održavanja likvidnosti pozajmljuju novac od drugih poduzetnika i građana. Pritom se postavljaju razna pitanja, kao npr. tko može komu dati pozajmicu, ima li ograničenja u svotama, mora li se ugovoriti kamata, koja je visina kamate dopuštena, kakav je porezni položaj ugovorenih i zateznih kamata, postoji li najniža ili najviša kamata i tome slično. Više o navedenoj problematici pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Zakonsko određenje zateznih kamata
  3. Zakonsko određenje ugovornih kamata
  4. Kamate sa stajališta poreza na dodanu vrijednost
  5. Kamate sa stajališta poreza na dohodak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)