RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.1999
  • Članak:Devetomjesečni statistički izvještaj za razdoblje siječanj-rujan predaje se ZAP-u di 20. X. 1999
  • Stranica:3.
  • Autor/i:Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
    Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)