RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Temeljni cilj ovog članka je na poseban način problematizirati osnovne pojmove pravne države te dovesti u vezu institut jednakopravnosti s bitnim elementima i pretpostavkama funkcioniranja ustavnosti i zakonitosti. Kao osnovni problem autori navode nedovoljno znanstveno, a osobito i praktičko poimanje funkcionalne veze između jednakopravnosti s jedne i ustavnosti i zakonitosti s druge strane.

  1. Uvodne naznake
  2. Pravna sigurnost
  3. Pravna sigurnost i ljudska prava i slobode
  4. O bitnim aspektima ustavnosti i zakonitosti
  5. Normativni karakter ustavnosti i zakonitosti
  6. Distinkcija između ustavnosti i zakonitosti pravnih akata i pravnih radnji
  7. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)