RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Rokovi u poreznom postupku su razdoblja unutar kojih se mora poduzeti određena postupovna radnja kako bi ista proizvela određeni pravni učinak.U ovom članku autor razmatra pitanja vezana za vrste rokova u poreznom postupku te njihovo računanje, kao i produženje tih rokova, dajući pritom ogledne primjerke relevantnih akata.

  1. Uvod
  2. Vrste rokova u poreznom postupku
  3. Računanje rokova u poreznom postupku
  4. Produženje roka u poreznom postupku
  5. Prekršajne odredbe za nepoštivanje rokova

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)