RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U suvremenom poslovanju poduzetnika na zajedničkom tržištu EU, kao i na nacionalnim tržištima zemalja članica, zajednički pothvat kao oblik udruživanja poduzetnika sve je rašireniji. Sa stajališta prava tržišnog natjecanja ključno pitanje koje se javlja jest učinak na tržišno natjecanje koje će imati takvo udruženje poduzetnika. Učinci djelovanja zajedničkog pothvata mogu biti pozitivni, kao primjerice, veća inovativnost, dostupnost novih tehnologija, novih proizvoda i sl., a mogu biti i negativni, kao primjerice, podjela tržišta, zatvaranje tržišta za nove tržišne smjernice. U europskom pravu tržišnog natjecanja smatra se da veća mogućnost nastanka negativnog učinka na tržišno natjecanje postoji osobito kada zajednički pothvat osnivaju stvarni ili potencijalni tržišni konkurenti. Prvi korak tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u odgovarajućoj ocjeni navedenih učinaka zajedničkog pothvata jest utvrđivanje je li riječ o obliku zajedničkog pothvata koji se ocjenjuje kao koncentracija poduzetnika ili o obliku zajedničkog pothvata koji se ocjenjuje kao sporazum.U ovome članku autorica se bavi uspostavljenim kriterijima za utvrđivanje navednog razgraničenja zajedničkog pothvata polazeći od relevantnih propisa EU i prakse Europske komisije. Ujedno, predstavlja i način uređenja pitanja zajedničkog pothvata u važećem pravu tržišnog natjecanja RH uz primjer prakse iz hrvatske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

  1. Uvod
  2. Definicija zajedničkog pothvata
  3. Pravni okvir uređenja zajedničkog pothvata u pravu tržišnog natjecanja europske unije
  4. Zajednički pothvat kao koncentracija poduzetnika (tzv. full function joint venture)
  5. Zajednički pothvat kao sporazum između poduzetnika (tzv. non-full function joint venture)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)