RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 4.2008
  • Članak:Financiranje javnih poduzeća
  • Stranica:37.
  • Autor/i:Doc. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

U financiranju javnih poduzeća govori se o dvojnom instrumentariju (prihodi na osnovi cijena usluga javnih poduzeća, te drugi, prihodi po osnovi naknada, proračunska sredstva, sredstva iz doprinosa i sredstva iz drugih izvora po posebnim propisima). Središnje mjesto u predmetnom financiranju pripada naknadama, a na drugom se mjestu po značenju nalaze oblici prihoda javnih poduzeća (prodajne cijene, doprinosi, proračunski transferi, kreditna sredstva i (privatizacijska) sredstva ulagatelja). Sustav plaćanja naknada u nas je netransparentan i trpi ozbiljne prigovore. Zbog značenja javnih poduzeća za društvo nadzor nad financijskim poslovanjem javnih poduzeća trebao bi biti prije svega državni nadzor. Aktualnost tematizirane problematike naglašena je privatizacijom javnih poduzeća te skorim ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju. Sustav financiranja javnih poduzeća dio je ukupnoga financijskog sustava zemlje pa bi ga financijska teorija trebala jasnije i preciznije definirati a zakonodavac normativno urediti.

  1. O pojmu javnog poduzeća
  2. Instrumenti financiranja javnih poduzeća
  3. Financijski nadzor
  4. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)