RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku je dan kratki prikaz sadašnjeg profila računovodstvenog i poreznog sustava Republike Srbije, s posebnim osvrtom na pitanja koja su bitna stranim investitorima i drugim osobama iz inozemstva. U članku su prikazani najbitniji elementi najvažnijih poreznih oblika u Srbiji: poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobitak, poreza i doprinosa na zarade i ostali oblici oporezivanja. Također je predstavljen važeći sustav računovodstva i financijskog izvješćivanja u Republici Srbiji.

  1. Uvjeti za osnivanje profitnih društava
  2. Stjecanje nekretnina u Republici Srbiji
  3. Računovodsteni sustav
  4. Porez na dodanu vrijednost
  5. Porez na dobitak
  6. Porezi i doprinosi za zarade
  7. Ostali porezni oblici

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)