RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Koncern, kao jedan od oblika povezanosti trgovačkih društava, u posljednje je vrijeme osobito aktualan u sektoru graditeljstva budući da strogo propisanim uvjetima iz Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, mogu udovoljiti samo subjekti koji samostalno ili udruženi udovoljavaju istima. O problematici vezanoj za Pravilnik opširnije pišemo u ovome broju našega časopisa u rubrici Tržište i propisi.

  1. Uvod
  2. Osnove instituta koncerna
  3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)