RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U bogatoj sudskoj praksi Vrhovnoga suda Republike Hrvatske (dalje: VSRH) na području radnoga prava osobito se ističu pravna stajališta toga Suda u revizijskim predmetima u slučajevima izvanrednih otkaza ugovora o radu. U nastavku ćemo prikazati tri rješidbe VSRH u vezi s razlogom i rokom za izvanredni otkaz.

  1. Uvod
  2. Razlog za otkaz
  3. Rok za izvanredni otkaz
  4. Na računanje roka za izvanredni otkaz ugovora o radu primjenjuju se opći propisi obveznog prava

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)