RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U nastavku se daje nekoliko odgovora na pitanja iz nadležnosti gospodarske inspekcije, odnosno daju se odgovori iz poslovanja u trgovačkoj te uslužnoj djelatnosti. Autor daje odgovore na pitanja vezana za uvjete i načine obavljanja trgovine na malo putem interneta, koja je u posljednje vrijeme sve zastupljenija. Deklariranje proizvoda od cvijeća kao i prodaja dobara u manjem opsegu za koju poduzetnik nema registriranu djelatnost također je aktualna tema. O čemu trebaju voditi brigu proizvođači koji prodaju vlastite proizvode, vezano za obvezu isticanja cjenika i vođenje knjige popisa kao i prodaju poljoprivrednih proizvoda (meda), odgovaramo u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)