RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je stupio na snagu još 28. prosinca 2006., donesene su bitne novosti kojima je promijenjen način i uvjeti obavljanja te djelatnosti. Primjerice, radno vrijeme više ne propisuje lokalna samouprava nego je to pitanje jedinstveno uređeno Zakonom o ugostiteljstvu, više nije potreban voditelj poslovanja, u obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj više nije obvezan primjenjivati Posebne uzance te poslovne običaje u ugostiteljstvu, osim zabrane usluživanja, zabranjeno je i konzumiranje alkoholnih pića maloljetnicima a za navedenu kontrolu su osim Državnog inspektorata nadležni i MUP – policijski službenici. Dalje, ugostitelj je obvezan osigurati gosta u svim smještajnim objektima, ugostitelji ni pružatelji usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu više ne trebaju ovjeravati cjenik usluga niti normativ, stranci mogu iznajmljivati sobe, apartmane, kuće za odmor i sl. pod određenim uvjetima. U nizu promjena i pratećih akata donesene su promjene i vezane za vođenje knjige gostiju i popisa gostiju te knjige žalbe. O tome opširnije možete pročitati u ovom članku.

  1. Vođenje knjige gostiju i popisa gostiju
  2. Oblik, sadržaj i način vođenja knjige žalbi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)