RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obveznici poreza na dohodak, obrtnici i slobodna zanimanja mogu od različitih dobavljača nabavljati nekretnine kao dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti. Primjerice, to mogu biti drugi poduzetnici koji obavljaju registriranu djelatnost, odnosno društva i drugi obrtnici te slobodna zanimanja, građani, a uobičajeno je također da obrtnici unose i svoju osobnu imovinu - nekretninu u imovinu obrta. Hoće li prodaja nabavljene dugotrajne imovine biti oporeziva PDV-om ili ne, prije svega ovisi o poreznom položaju obrtnika, ali na temelju propisa o porezu na dohodak navedeni prometi svakako utječu i na dohodak obrta, osobito ako je riječ o prodaji nekretnine koja je prije nekoliko godina jednokratno otpisana u trenutku nabave i stavljanja u uporabu. Opširnije o tome pročitajte u nastavku.

  1. Uvod
  2. Nabava nekretnine za obavljanje obrtničke djelatnosti
  3. Porezne obveze pri prodaji izuzimanju nekretnine iz imovine obrta
  4. Evidentiranje nabave i prodaje nekretnina u poslovnim knjigama obrtnika
  5. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)