RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku su dana pojašnjenja za sastavljanje financijskih izvješća banaka: bilance, računa dobitka i gubitka, izvješća o novčanom toku, izvješća o promjenama kapitala i bilježaka uz financijska izvješća. Više o načinu sastavljanja financijskih izvješća profitnih centara pročitajte u sljedećem broju časopisa.

  1. Uvod
  2. Bilanca banke
  3. Račun dobitka i gubitka banke
  4. Izvješće o novčanom toku
  5. Izvješće o promjenama kapitala banke
  6. Bilješke uz financijska izvješća
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)