RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stupanjem na snagu Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda prestao je važiti Zakon o plovidbi unutarnjim vodama (1998.). I novi Zakon, kao i derogirani, ostaju pri istom konceptu o odgovarajućoj primjeni Pomorskog zakonika na sva pitanja koja nisu uređena mjerodavnim zakonom. Praktički se Pomorski zakonik primjenjuje u velikom dijelu u pravnim odnosima iz unutarnje plovidbe, a osobito je važno da za obje plovidbe vrijede i sve odredbe o "ugovorima". Ipak, za razliku od derogiranog Zakona, novi Zakon propisuje bitnu promjenu kada je riječ o ugovoru o prijevozu stvari. Naime, doslovno se ističe da se na ugovore o domaćem prijevozu odgovarajuće primjenjuje Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu stvari (robe) u unutarnjim plovnim putovima (CMNI). To znači da se izdvojeno, kao iznimka, na ugovore o prijevozu stvari ne primjenjuje Pomorski zakonik, nego spomenuta konvencija sa svim svojim osebujnim rješenjima. To je razumljivo jer je RH ratificirala tu konvenciju, pa autor istu u ovom članku detaljno obrađuje. 

  1. Budimpeštanska konvencija – općenito
  2. Neke osobine budimpeštanske konvencije (osim odgovornosti prijevoznika)
  3. Posebno o odgovornosti prijevoznika u budimpeštanskoj konvenciji
  4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)