RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Fiskalna decentralizacija je dugotrajan i složen proces čiju dinamiku uvjetuje niz čimbenika. Sam proces decentralizacije funkcija je od iznimnog značenja u sklopu reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave kao trajnijeg, vrlo zahtjevnog i složenog procesa. Proces fiskalne decentralizacije načelno podrazumijeva selektivan, osmišljen i financijski potkrijepljen prijenos poslova, nadležnosti i ovlasti s državne, dakle središnje vlasti na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao nositelje vlasti na lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj. Svrha te decentralizacije je davanje potpune ovlasti i odgovornosti za donošenje odluka u pogledu financiranja, upravljanja i izvršavanja poslova nižim razinama vlasti, pri čemu u odnosu na prenesene poslove lokalna razina djeluje slobodno i u svom lokalnom interesu. U ovom članku autori detaljno pojašnjavaju pitanja vezana za problem fiskalne decentralizacije i teritorijalnog izravnanja u RH.

  1. Opis fiskalne decentralizacije u Republici Hrvatskoj
  2. Fiskalno izravnanje
  3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)