RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uređeno građevinsko zemljište je dio građevinskog područja koje je opremljeno za građenje u skladu s prostornim planom. Uređenje građevinskog zemljišta je skup odluka, mjera i postupaka na temelju kojih se provodi opremanje građevinskog zemljišta. Ti pojmovi iz nedavno donesenog Zakona o prostornom uređenju i gradnji određuju što i na koji način čini uređenu građevinsku česticu. Osim što pojašnjava navedene pojmove, u ovom članku autor upozorava i na neke probleme s kojima se susreću investitori u vezi s primjenom novih zakonskih (i podzakonskih) odredaba.

  1. Mogućnost građenja u građevinskom području
  2. Predaja zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave
  3. Financiranje uređenja građevinskog zemljišta
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)