RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi 10/06., str. 29. do 35., objavili smo članak vezan za našu financijskopravnu prošlost. U ovom broju nastavljamo s obradom te tematike kako bismo takve primjere otrgnuli zaboravu te ujedno upozorili stručnu javnost na neke od autora koji su svojim radovima dali doprinos očuvanju hrvatske financijskopravne povijesti. U nastavku ukratko prikazujemo zanimljive podatke i spoznaje temeljene na radovima istih autora.Naime, iako hrvatska povijest ima sadržajnu i živu financijskopravnu prošlost, to je u javnosti malo poznato. Osim radova nekolicine autora koji su se time bavili u većini (novijih) radova gotovo da se i ne spominju primjeri iz naše financijskopravne prošlosti te se stječe pogrešan dojam da tako nešto i ne postoji, ali iščitavajući djela domaćih i stranih autora koji obrađuju povijest hrvatskog naroda i hrvatskih krajeva fragmentarno se nailazi (u većoj ili manjoj mjeri) na pojedine opise ondašnjih financijskopravnih zbivanja. Opisujući naša društvena zbivanja i život u prošlim vremenima, mnogi su se autori (ne)htjevši dotakli i prihodovne odnosno rashodovne strane onodobnih javnih zajednica, bez obzira na to kako su se te zajednice zvale i u kojim su se oblicima pojavljivale.1. Imbro Ignjatijević Tkalac: Hrvatsko gospodarstvo polovicom XIX. stoljeća2.Ivan Luka Garanjanin: Reforma Dalmacije (Ekonomsko- politička razmišljanja) 3.Đuro Pilar: Putopisne crtice iz Bosne4.Ivan Krstitelj Tkalčić: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)