RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlasništvo na nekretninama može se steći na temelju pravnog posla, odluke suda odnosno druge nadležne vlasti, nasljeđivanjem i na temelju zakona. Pravo vlasništva stečeno je kad su ispunjene sve pretpostavke određene Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakonom o zemljišnim knjigama, ali i drugim zakonima. Autorica u ovom članku kroz odredbe navedenih zakona detaljnije pojašnjava specifičnosti stjecanja prava vlasništva na temelju sudske odluke.

  1. Pretpostavke stjecanja vlasništva na temelju sudske odluke
  2. Zaštita vlasništva
  3. Zahtjev za utvrđivanje vlasništva
  4. Izvršivost sudske odluke
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)