RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Postojeći Zakon o najmu stanova predviđa dvije vrste najmopravnog odnosa: redovni (sukladno ovom Zakonu pokazuje obilježja podnormiranosti) i zaštićeni najmopravni odnos (odredbe o tom najmu pretežno i obuhvaćaju šarolik krug subjekata koji po različitim osnovama ostvaruju pravo na zaštićeni najam).Hrvatski je Zakon o najmu stanova potrebno prilagoditi suvremenim potrebama hrvatskog društva, uzimajući u obzir temeljna načela i odgovarajuće odredbe europskog i međunarodnog prava, uvažavajući pravno-teorijsko utvrđenje odnosa najma, kao i tendencije u zakonodavstvima europskih zemalja.1.Kontekst donošenja zakona2.Pravni položaj najmoprimca u najamnom odnosu sa slobodno ugovorenom najamninom3.Pravni položaj najmoprimca u najamnom odnosu sa zaštićenom najamninom4.Najam u RH de lege ferenda5.Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)