RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Republici Hrvatskoj ne postoji propis ili drugi pravni akt koji bi jedinstveno uređivao pitanje procjene vrijednosti nekretnina. Ta činjenica ukazuje na to da je procjenjivanje vrijednosti nekretnina prepušteno poslovnoj praksi koja se u tom segmentu neprekidno razvija i kontinuirano uobličava.Autor u ovom članku daje detaljan pregled određivanja cijene kao bitnog sastojka ugovora o kupoprodaji i ugovora o građenju te razlaže glavne metode procjene vrijednosti nekretnina. Zaključno iznosi stajalište o potrebi donošenja posebnog propisa (zakona, pravilnika ili uredbe), što bi sigurno olakšalo posao procjeniteljima jer bi tako nastalo čvrsto polazište za procjenu vrijednosti nekretnina.

  1. Procjenjivost stvari
  2. Cijena kao bitan sastojak ugovora o kupoprodaji
  3. Cijena kao bitan sastojak ugovora o građenju
  4. Dosadašnja pravna regulativa procjene nekretnina
  5. Glavne metode procjene
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)