RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Posljednjom Novelom Zakona o trgovačkim društvima u velikoj mjeri je promijenjena i poboljšana materija o stjecanju vlastitih dionica, osobito čl. 233. i 234. Zakona. Iako posjedovanje vlastitih dionica nije izričito zabranjeno, zbog mogućeg utjecaja tih dionica u rukama uprave na promjenu strukture članstva njihovo je stjecanje znatno otežano.U ovom ćemo članku izložiti uvjete koji se moraju ispuniti ako glavna skupština odluči steći vlastite dionice, odnosno dopuštene okolnosti i pretpostavke njihova stjecanja i bez ovlasti glavne skupštine. -Pojam i razlozi ograničenja odnosno dopustivosti stjecanja vlastitih dionica-Struktura članka 233. Zakona o trgovačkim društvima-Opća klauzula i ovlast glavne skupštine uz vremensko ograničenje

  1. Posebni razlozi za dopustivost stjecanja vlastitih dionica
  2. Dodatne obveze i postupanje u vezi stečenih vlastitih dionica
  3. Ništetni poslovi-Prava iz vlastitih dionica-Otuđenje i povlačenje vlastitih dionica
  4. Moguće stjecanje vlastitih dionica preko trećih-Uzimanje vlastitih dionica u zalog
  5. Članska prava iz založenih dionica pripadaju dioničaru
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)