RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
 • Članak:Poduzetnička plaća
 • Stranica:80.
 • Autor/i:Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.

Sažetak:

Kada obrtnici ili fizičke osobe koje se bave obrtu sličnim djelatnostima, koji su u pravilu obveznici poreza na dohodak i utvrđuju dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga, postanu obveznicima poreza na dobitak po "sili zakona" ili po vlastitoj želji, možda će se upitati na koji način mogu iskoristiti neoporezivi dio dohotka – osobni odbitak i ostale olakšice koje se mogu iskoristiti putem godišnje porezne prijave, na koje su mogli ostvariti pravo prema Zakonu o porezu na dohodak. Zakon o porezu na dohodak im je ostavio mogućnost da osim dobitka ostvare i dohodak, pa ako ne putem ostvarivanja drugog dohotka, onda ostvarivanjem poduzetničke plaće. Tako je nazvana plaća obrtnika "dobitaša" koja se ne temelji na ugovoru o radu, ali se glede utvrđivanja poreza na dohodak izjednačuje s plaćom radnika. Budući da je oporezivanje dohotka prilično složeno i bez uporabe matematike nepredvidivo, prije donošenja odluke o tome treba li isplaćivati poduzetničku plaću ili ne, i koja je njezina optimalna visina, treba razmisliti. Smatramo da će u tome pomoći ovaj članak.

 1. Što se smatra poduzetničkom plaćom
 2. Moraju li obrtnici "dobitaši" isplaćivati poduzetničku plaću
 3. Obračunavanje poduzetničke plaće
 4. Podnošenje izvješća poreznoj upravi i Regos-u o uplaćenim doprinosima , porezu na dohodak i prirezu na poduzetničku plaću
 5. Rok za uplatu doprinosa i poreza te i uplatni računi uplatni računi za doprinose i porez na dohodak
 6. Mogućnost isplate poduzetničke plaće u slučaju bolovanja
 7. Kako plaćaju doprinose obrtnici i slobodna zanimanja ako tu djelatnost obavljaju uz radni odnos

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)