RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na knjigovodstvenim računima evidentira se početno stanje imovine, obveza i kapitala te sve promjene tih stanja nastale tijekom poslovne godine. Početno stanje za novoosnovano trgovačko društvo unosi se u glavnu knjigu i dnevnik glavne knjige na temelju početne bilance, a za društvo koje je već poslovalo na temelju zaključne bilance1 što je sastavni dio konačne bruto-bilance protekle godine. U ovom članku upozoravamo na što treba paziti pri tom prijenosu.

  1. Uvod
  2. Prijenos početnog stanja iz prethodne godine
  3. Novoosnovano trgovačko društvo
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)