RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Početkom prošle godine donesen je Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti investicijskog fonda koji je donio bitne novosti u pristupu tom problemu, osobito kada su pitanju ulaganja u vrijednosne papire (budući da je usklađen s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja). S druge strane, to je bilo nužno zbog vrlo dinamičnog rasta te vrste djelatnosti i sve većeg interesa javnosti za jasnoćom i boljim informacijama vrijednosti ulaganja u fondove. U ovom se članku autorica bavi knjigovodstvom promjena vrijednosti imovine u koju fondovi najčešće ulažu prikupljeni novac i njihovim odrazom na rezultate investicijskih fondova.

  1. Uvod
  2. Stanje investicijskih fondova u RH
  3. Izračun neto-vrijednosti imovine fonda
  4. Metodologija vrednovanja imovine i obveza investicijskog fonda
  5. Početno priznavanje, naknadno mjerenje i prestanak priznavanja nekretnina
  6. Obračun naknada
  7. Način i rokovi izvješćivanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)