RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/03. do 107/07. – dalje: ZTD) ponovno je utvrđena obveza dostave financijskih izvješća u sudski registar. Zakonom o sudskom registru utvrđen je rok (najkasnije do 30. lipnja) i način dostave (posredstvom FINA-e) tih izvješća te prestanak primjene nekih dijelova Zakona o registru financijskih izvještaja. Zakonom je propisana i kazna za nedostavljanje tih izvješća.

  1. Obveza dostave financijskih izvješća
  2. Rok dostave u sudski registar
  3. Način dostave financijskih izvješća
  4. Kazne

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)