RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poduzetnici - obveznici poreza na dobitak podnose godišnji financijski izvještaj za 2007. na "starom" obrascu GFI-POD u FINA-u najkasnije do 31. ožujka na način kako je to propisano Zakonom o registru godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 47/03.) i Pravilnikom o Registru godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 49/03. i 41/04.). Naime, od 1. siječnja 2008. na snazi je novi Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.) kojim se uređuje i registar godišnjih financijskih izvještaja ali na temelju njega još nisu donijeti propisi o strukturi i sadržaju "novih" financijskih izvještaja. Zato se sukladno čl. 35., st. 5. ZOR-a godišnji financijski izvještaji za 2007. sastavljaju po "starom" Zakonu o registru što je potvrđeno i od strane Ministarstva financija. Navedeno se odnosi na poduzetnike, banke, štedionice i društva za osiguranje. Godišnji financijski izvještaj do 31. ožujka predaju banke i štedionice (na obrascu GFI-BAN) i društva za osiguranje (na obrascu GFI-OS-RE). U nastavku ovog članka dajemo detaljnije upute za popunjavanje obrasca GFI-POD.

 1. Uvod
 2. Tko je obvezan predati godišnji financijski izvještaj za 2007.
 3. Kako popuniti i predati godišnji financijski izvještaj
 4. Koje dokumente treba predati uz "GFI"
 5. Popunjavanje godišnjeg financijskog izvještaja za poduzetnike (obr. GFI-POD)
 6. Godišnji financijski izvještaj za banke i štedionice
 7. Godišnji financijski izvještaj društava za osiguranje
 8. Financijski izvještaj tvrtke u stečaju i likvidaciji
 9. Financijski izvještaj pri statusnim promjenama pripajanja i spajanja
 10. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)